Contributie

De contributies in 2014.

Competitiespelers :  € 10.00 p/mnd.
Recreanten            :  €   7.50 p/mnd.
Jeugd                    :  €   4.00 p/mnd.


Geachte leden, ouders en/of verzorgers,

U mag 1 maand gratis meetrainen.
Het lidmaatschap begint daaropvolgend op de 1e van de maand.
U krijgt per half jaar een factuur. De contributie wordt vooruit betaald.
In september ontvangt u de factuur voor de 1e helft van het seizoen.
In maart ontvangt u de factuur voor de 2e helft van het seizoen.
Het inschrijfformulier kunt u verkrijgen bij Edwin Jongeling.
Mocht U nog meer vragen hebben over het lidmaatschap ook dan kunt U contact opnemen met onze penningmeester Edwin Jongeling.


Het bestuur.